Theses 

Volnočasové aktivity u žáků s kombinovaným postižením na základní škole Daneta – Adéla Šubrová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Adéla Šubrová

Bakalářská práce

Volnočasové aktivity u žáků s kombinovaným postižením na základní škole Daneta

Leisure activities for pupils with multiple disabilities in school Daneta

Anotace: Šubrová Adéla. Volnočasové aktivity žáků s kombinovaným postižením na ZŠ Daneta, s.r.o. Bakalářská práce. Liberec: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, TUL, 2015. Bakalářská práce se zabývá specifiky volnočasových aktivit žáků zákldní školy Daneta, s.r.o., kteří mají kombinaci postižení s primárním mentálním postižením. V teoretické části se práce zabývá pojmy volný čas, zájmové aktivity a terapie, kombinace postižení aj. Praktická část zjišťuje, jaké volnočasové aktivity nabízí takto postiženým dětem školy, jak tyto zájmové aktivity dětem pomáhají k reedukaci a kompenzaci jejich handicapu, čím jsou pro ně přínosné.

Abstract: Free-time activities of pupils with combined infliction on the elementary school Daneta, Ltd. Bachelor thesis. Liberec: The faculty of natural humanitarian science and pedagogical faculty, TUL, 2015. Bachelor thesis is dealing with specifics of free-time activities of the pupils from elementary school Daneta, Ltd., who have combination of inflictions with the mental infliction as the primare one. In the theoretical part is my thesis dealing with the notions like: free-time leisure activities and therapy, combination of inflictions. Practical part finds out, which free-time activities the school offers to such inflicted children, how those activitites help to the children with reeducation and comparation of their handicap and in which way are helpful for them.

Klíčová slova: volný čas, kombinace, postižení, speciální vzdělávací potřeby

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2014
  • Zveřejnit od: 16. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2015
  • Vedoucí: PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.12.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 12. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=28001 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Šubrová, Adéla. Volnočasové aktivity u žáků s kombinovaným postižením na základní škole Daneta. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 7. 2019 19:19, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz