Bc. Eva Kyjovská

Bakalářská práce

RTG zobrazení páteře na dlouhý formát, speciální RTG projekce páteře, reklinační a úklonové snímky.

X-ray view long format, spine, special projections.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá RTG zobrazením páteře na dlouhý formát, speciálními RTG projekcemi páteře, reklinačními a úklonovými snímky. V teoretické části se budu věnovat anatomii a patologii páteře, speciálním projekcím, chybám, které asistenti dělají při pořizování snímků, a nakonec přiblížím práci ortopedů. Praktická část bude obsahovat tabulky a grafy o získaných informacích z rentgenového vyšetření …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with X-ray imaging of the spine in long format, special X-ray projections of the spine, reclining and bowing images. In the theoretical part I will deal with the anatomy and pathology of the spine, special projections, mistakes made by technicians in taking pictures, and eventually I will introduce the work of orthopedists. The practical part will contain tables and graphs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2019
  • Vedoucí: Bc. Vladimír Vitovič
  • Oponent: MUDr. Šárka Bohatá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta