Mgr. Zuzana Přikrylová

Bakalářská práce

Projektová výuka: hlasová hygiena

Project method: vocal hygiene
Anotace:
Práce se zabývá projektovou výukou v praxi orientovanou na hlasovou hygienu na běžné základní škole. Hlavním cílem práce byla analýza vědomostí žáků v oblasti hlasové hygieny a rozšíření jejich vědomostí v této problematice. Čím dříve si žáci osvojí zásady hlasové hygieny, tím dříve je mohou dodržovat. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část a členěna do tří kapitol. Teoretická část se …více
Abstract:
The dissertation explores project teaching concentrating on voice hygiene at a primary school. The main aim of this study was to analyse pupils’ knowledge in the area of voice hygiene and subsequently broaden their knowledge of this subject as they can follow the principles of voice hygiene the earlier they make a habit out of these principles. The thesis is divided into three chapters. Theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Pavla Sychrová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika