Bc. Barbora Velebová

Diplomová práce

Transmisivní a konstruktivistický přístup ve výuce občanské výchovy na příkladu multikulturní výchovy

Transmissive and constructivist approach in the teaching of Civics on example of multicultural education
Anotace:
Diplomová práce s názvem „Transmisivní a konstruktivistický přístup ve výuce občanské výchovy na příkladu multikulturní výchovy“ je rozdělena na dvě části – na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část je věnována především základním poznatkům o multikulturní výchově. Dále se zaměřuje na hlavní pojmy, které s multikulturní problematikou souvisí. Jedna z kapitol je věnována přístupům k výuce …více
Abstract:
The thesis titled " Transmissive and constructivist approach in the teaching of Civics on example of multicultural education " is divided into two parts - theoretical part and practical part. The theoretical part is devoted to basic knowledge about multicultural education. It also focuses on the main concepts that are related to multicultural issues. One of the chapters is devoted to approaches to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Radim Štěrba, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Hons

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta