Bc. Jan Adámek

Bakalářská práce

Rezervační systém ARES-3 zajišťující prodej rezervací ve vlacích Českých drah, a.s. a dalších zahraničních železnic

Reservation system ARES-3 providing sales of reservations in Czech Railways, Ltd. trains and other foreign railways
Anotace:
Tato práce je zaměřená na vysvětlení specifického informačního systému Českých drah, a.s. označovaného jako ARES-3, který zajištuje prodej rezervací. Cílem práce je seznámení se systémem, vysvětlení principu prodeje rezervací z hlediska cestujících. Závěr práce shrnuje výsledky dosažené v analýze a příslušná doporučení.
Abstract:
This thesis is focused on the explanation of the specific information system of Czech Railways known as ARES-3, which provides sales reservations. The main point of my thesis is familiar with the system, explaining the principal sales reservations in terms of passengers. The conclusion of the thesis sums up the results of the analysis and recommendations.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Monika Skalská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Adámek, Jan. Rezervační systém ARES-3 zajišťující prodej rezervací ve vlacích Českých drah, a.s. a dalších zahraničních železnic. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika