Bc. Veronika Neubergová

Diplomová práce

Komplexní pojištění vozidel v ČR po roce 2000 z pohledu makléřské společnosti

Comprehensive insurance of vehicles in the Czech Republic after 2000 from the point of view of a brokerage company
Anotace:
Ve své diplomové práci se budu věnovat zhodnocení pojistného trhu v České republice z pohledu makléřské společnosti v souvislosti s pojištěním motorových vozidel. V první části se zaměřím na historii a právní úpravu odpovědnostního pojištění a havarijního pojištění včetně uvedení kritérií pro stanovení výše základního pojistného za jednotlivá pojistná rizika. V další části definuji odpovědnostní pojištění …více
Abstract:
In my diploma thesis I will focus on evaluation of the insurance market in the Czech Republic from the point of view of the brokerage company in connection with the insurance of motor vehicles. In the first part I will focus on the history and legal regulations of liability insurance and accident insurance, including the criteria for determining the amount of basic premium for individual insurance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2018
  • Vedoucí: Dr. Milan Hradec
  • Oponent: Ing. Václav Křivohlávek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní