Bc. Jana Černochová

Diplomová práce

Srovnání produkce energie z tradičních a obnovitelných zdrojů v České republice a vybraných státech EU.

The comparison of energy production from traditional and renewable energy sources in the Czech Republic and selected EU countries
Anotace:
Energetický průmysl patří mezi významnou strategickou oblast ovlivňující ekonomickou konkurenceschopnost každé země. Ekonomika jednotlivých zemí vyžaduje zajistit bezpečnou energetiku a také fungující energetické trhy. Důraz na zvýšení energetické účinnosti a investování do stále snadněji získatelných alternativních zdrojů energie může zesílit nezávislost zemí EU především na energetických zdrojích …více
Abstract:
The energy industry is ranked among the important strategic field affecting the economic competitiveness of each country. The economy of each country requires to ensure secure energetics and also functioning energy markets. The emphasis on increasing energy efficiency and investing in still more easily obtainable alternative energy sources can enhance the independence of the EU countries, particularly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Václav Adamec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta