Lívia Rychvalská

Bakalářská práce

Stavebné sporenie v období krízy

Building Savings in Times of Crisis
Abstract:
Thesis deals with building savings in times of crisis. The first chapter focuses on a more detailed analysis of building savings. Gradually, the history of building societies passes to define terms, to the assessment of the advantages and disadvantages of this product in the banking market. Describes the various headings, terms of contracts, the method of calculation. The second chapter analyzes selected …více
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá stavebným sporením v čase krízy. Prvá kapitola je zameraná na podrobnejší rozbor stavebného sporenia. Postupne od histórie stavebného sporenia prechádza k definovaniu pojmov, až k zhodnoteniu výhod a nevýhod tohto produktu na bankovom trhu. Popisuje jednotlivé členenia, náležitosti zmlúv, spôsoby výpočtov. Druhá kapitola analyzuje vybrané ukazovatele stavebného sporenia …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Monika Bačová, PhD.
  • Oponent: Ing. Ján Lacek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management