Bc. Erika Karabinošová

Bakalářská práce

Stavebné sporenie verzus hypotekárny úver

Building savings - Mortgage credit
Abstract:
The aim of this work is to compare two types of property financing in terms of advantages and disadvantages for the client. The thesis is divided into four chapters, the first of which contains selected types of property financing, their characteristics, the inception through the course to extinction. The second chapter deals with the development and conditions for granting building savings and mortgage …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je porovnať dva typy financovania nehnuteľnosti z pohľadu výhod a nevýhod pre klienta. Bakalárska práca je rozdelená na štyri kapitoly, z ktorých prvá obsahuje vybrané typy financovania nehnuteľnosti, ich charakteristiku, vznik až po priebeh a zánik. V druhej kapitole sa zaoberáme vývojom a podmienkami poskytovania stavebného sporenia a hypotekárneho úveru na Slovensku. Tretia …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.
  • Oponent: prof. Ing. Božena Chovancová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management