Bc. Zdeňka Čejková

Bakalářská práce

Závislost na kouření u žáků střední odborné školy a středního odborného učiliště

Anotace:
Anotace Horčicová, Zdeňka: Závislost na kouření u žáků Střední odborné školy a Středního odborného učiliště, bakalářská práce. Brno, MU 2006, 53 s. V předložené bakalářské práci jsem si stanovila cíl získat informace o kuřáctví žáků Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Brně. V teoretické části je uvedena stručně historie kouření, způsoby užívání tabáku a zamyšlení nad možnými důsledky …více
Abstract:
Annotation Horčicová Zdeňka: Rauchenabhängigkeit der Schüler an der mittleren Fachschule der Fachmittellehranstalt, Bakkalaureatsarbeit. Brünn, MU 2006, 53 s. In der vorgelegten Bakkalaureatsarbeit habe ich mir das Ziel gesetzt, Informationen über rauchende Schüler an der mittleren Fachschule der Fachmittellehranstalt in Brünn einzuholen. In dem theoretischen Teil werden ein Abriss der Geschichte des …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 6. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta