Bc. Michal Hrdý

Diplomová práce

Optimalizace geometrie spirálové vytlačovací hlavy

The Optimisation of Spiral Die Geometry
Anotace:
Cílem práce je navržení vhodné metody, pro nalezení optimálních geometrických parametrů spirálové vytlačovací hlavy pro vytlačování plastů. Jako matematický model je použit solver z modulu Spiral Die, který je součástí simulačního software Virtual Extrusion Laboratory (VEL) společnosti Compuplast International a.s. Práce se zabývá volbou optimalizovatel-ných parametrů a sestavení cílové funkce. Dále …více
Abstract:
The aim of the thesis is to design a suitable method for finding optimal geometrical parame-ters of the spiral extrusion dies for extrusion of plastics. As a mathematical model, a solver from the Spiral Die module is used, which is part of Virtual Extrusion Laboratory (VEL) simulation software from Compuplast International a.s. The thesis deals with choosing op-timizable parameters and assembling the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Pluháček, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hrdý, Michal. Optimalizace geometrie spirálové vytlačovací hlavy. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informační technologie