Bc. Petra Krátká

Bakalářská práce

Genetické algoritmy v optimalizaci výrobních plánů

Genetic algorithms in optimization of production plans
Anotace:
Genetické algoritmy jsou flexibilní optimalizační metoda vhodná pro problémy, které je těžké řešit pomocí standardních analytických metod. Cílem této práce je aplikovat genetický algoritmus na plán výroby automobilových dílů tak, aby se minimalizoval neproduktivní čas. Navrhneme vlastní operátor a vyvineme algoritmus pro daný problém za použití GA optimalizačního nástroje zabudovaného v Matlabu. Řešení …více
Abstract:
Genetic algorithms are a flexible optimization method suitable for problems that are hard to solve using standard analytical methods. This work aims to apply a genetic algorithm to plan the production of automotive parts to minimize idle time. We design a custom operator and develop an algorithm for the problem using the GA Toolbox embedded in Matlab. We inspect the solutions found by the algorithm …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 7. 2021
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jan Koláček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Stanislav Zámečník

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Matematika / Statistika a analýza dat