Ludvík MALEC

Diplomová práce

Návrh elektrického zapojení soustavy dopravní trasy pro alternativní paliva

Electrical wiring proposal for conveying line for alternative fuels
Anotace:
Diplomová práce se zabývá základním popisem alternativních paliv, jejich vlivem na volbu dopravních zařízení, dále pak fiktivním návrhem dopravní trasy drcených pneumatik do výměníkové věže v cementárně. Hlavními body diplomové práce jsou popis logiky automatického řízení dopravní trasy, návrh a dimenzování příslušných motorů a snímačů, vytvoření schémat zapojení a návrh příslušných vodičů a jejich …více
Abstract:
The aim of this thesis is to describe the basic properties of alternative fuels, their influence on defining the conveying equipment type and furthermore, to compose a proposal for a conveying line for transporting tyre chips into preheater tower in cement plants. The main goals of the thesis are to describe the automation logic of the conveying line, to design and size drive units and sensors, to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALEC, Ludvík. Návrh elektrického zapojení soustavy dopravní trasy pro alternativní paliva. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta strojního inženýrství

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta strojního inženýrství