Theses 

Využití technologie mechanicko-biologické úpravy komunálního odpadu k výrobě paliva pro výrobu elektrické energie – Ing. Lenka RAKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Ing. Lenka RAKOVÁ

Diplomová práce

Využití technologie mechanicko-biologické úpravy komunálního odpadu k výrobě paliva pro výrobu elektrické energie

Technology Utilization of Mechanical-biological Adjustment of Communal Waste to the Fuel Production for Electric Power Generation

Anotace: Cílem této diplomové práce je navrhnout základní schéma závodu na mechanicko-biologickou úpravu odpadu a zhodnotit ekonomický a energetický přínos využití alternativního paliva z komunálního odpadu ve zpracovatelských technologiích Sokolovské uhelné, a.s. V první části je popsáno energetické využití komunálních odpadů a princip mechanicko-biologické úpravy odpadů. Dále je zhodnocena možnost využití paliva z komunálního odpadu v PK Vřesová a legislativní prostředí energetického využívání odpadů v České republice. Ve třetí části je navržen závod na mechanicko-biologickou úpravu odpadu a zhodnoceny materiálové a energetické toky v závodu. Závěrečná práce část analyzuje ekonomické, energetické a environmentální přínosy zplyňování alternativního paliva v PK Vřesová

Abstract: The aim this diploma work is to design a basic scheme plant on the mechanical-biological waste treatment and to evaluate the economical and energetic benefits of alternative fuels from municipal waste application in processing technologies of Sokolovská uhelná, a.s. The first part describes the energy using municipal waste and the principle of the mechanical-biological waste treatment. It is evaluated the possibility of using fuel from municipal waste in PK Vřesová and legislative environment, energetic utilization waste in the Czech Republic. In the third part is proposed of the mechanical-biological waste treatment and evaluated the material and energy flows at the plant. The final part of the project analyses economical, energetic and environmental contribution of alternative fuels gasification in the PK Vřesová.

Klíčová slova: Mechanicko, biologická úprava, zplyňování, komunální odpad, hnědé uhlí, alternativní palivo, návrh závodu, ekonomický přínos, energetický přínos, emisní povolenky, vliv na životní prostředí.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011
  • Identifikátor: 40689

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Pavla Hejtmánková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 11. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=40689 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

Jak správně citovat práci

RAKOVÁ, Lenka. Využití technologie mechanicko-biologické úpravy komunálního odpadu k výrobě paliva pro výrobu elektrické energie. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 2. 2019 19:46, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz