Ludvík MALEC

Master's thesis

Návrh elektrického zapojení soustavy dopravní trasy pro alternativní paliva

Electrical wiring proposal for conveying line for alternative fuels
Abstract:
Diplomová práce se zabývá základním popisem alternativních paliv, jejich vlivem na volbu dopravních zařízení, dále pak fiktivním návrhem dopravní trasy drcených pneumatik do výměníkové věže v cementárně. Hlavními body diplomové práce jsou popis logiky automatického řízení dopravní trasy, návrh a dimenzování příslušných motorů a snímačů, vytvoření schémat zapojení a návrh příslušných vodičů a jejich …more
Abstract:
The aim of this thesis is to describe the basic properties of alternative fuels, their influence on defining the conveying equipment type and furthermore, to compose a proposal for a conveying line for transporting tyre chips into preheater tower in cement plants. The main goals of the thesis are to describe the automation logic of the conveying line, to design and size drive units and sensors, to …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Bc. Vladislav Síťař, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MALEC, Ludvík. Návrh elektrického zapojení soustavy dopravní trasy pro alternativní paliva. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta strojního inženýrství

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta strojního inženýrství