Bc. Ondřej Staněk

Master's thesis

Teorie architektury a designu v digitálním věku: teoretická revize myšlení o digitálně zprostředkované architektuře a designu

Theory of architecture and design in the digital age: a theoretical revision of thinking about digitally mediated architecture and design
Abstract:
Magisterská diplomová práce se zabývá reflexivním výzkumem teorie architektury a designu se zaměřením na digitální strukturu a formu umělecké tvorby, která využívá digitální věk a nové tendence kreativního myšlení ke vzniku uměleckých architektonických a designových intervencí. Předmět výzkumu je zkoumán komplexně a kriticky s cílem promýšlet teorii architektury a designu ovlivněnou digitálním věkem …more
Abstract:
The master's thesis deals with reflexive research in the theory of architecture and design. It focuses on the digital structure and form of artistic creation, which uses the digital age and new tendencies of creative thinking to create architectural and design interventions. The subject of the thesis is researched comprehensively and critically to rethink the theory of architecture and design influenced …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2022
  • Supervisor: Ing. arch. Mgr. Ján Pernecký
  • Reader: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Theory of Interactive Media / Theory of Interactive Media

Theses on a related topic