Bc. Ondřej Staněk

Master's thesis

Teorie architektury a designu v digitálním věku: teoretická revize myšlení o digitálně zprostředkované architektuře a designu

Theory of architecture and design in the digital age: a theoretical revision of thinking about digitally mediated architecture and design
Anotácia:
Magisterská diplomová práce se zabývá reflexivním výzkumem teorie architektury a designu se zaměřením na digitální strukturu a formu umělecké tvorby, která využívá digitální věk a nové tendence kreativního myšlení ke vzniku uměleckých architektonických a designových intervencí. Předmět výzkumu je zkoumán komplexně a kriticky s cílem promýšlet teorii architektury a designu ovlivněnou digitálním věkem …viac
Abstract:
The master's thesis deals with reflexive research in the theory of architecture and design. It focuses on the digital structure and form of artistic creation, which uses the digital age and new tendencies of creative thinking to create architectural and design interventions. The subject of the thesis is researched comprehensively and critically to rethink the theory of architecture and design influenced …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2022
  • Vedúci: Ing. arch. Mgr. Ján Pernecký
  • Oponent: Mgr. Marika Kupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Theory of Interactive Media / Theory of Interactive Media

Práce na příbuzné téma