Bc. Jana Klomfarová

Diplomová práce

Zobrazení moderní rodiny v reklamě v období první republiky

Visual representation of the modern family in advertising images between two wars in Czechoslovakia
Anotace:
Tato práce popisuje, jak byla zobrazována moderní rodina v reklamě v období první republiky. Práce se zabývá rodinou, v souvislosti s ekonomickými i právními poměry v Československu. Text pracuje s teoretickými články o reklamě, které vznikly ve sledovaném období. Dále práce zkoumá způsob, jakým reklama rodinu zobrazovala. Pracuje s různými přístupy k reklamě a srovnává rodinu zobrazovanou v reklamě …více
Abstract:
This thesis describes how the modern family was depicted in advertising during the First Republic. The work deals with the family, in the context of the economic and legal conditions in Czechoslovakia. Text works with theoretical articles about advertising incurred in the period. The thesis also examines the way in which advertising show the family. It works with a variety of stances to advertising …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 1. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Helena Maňasová Hradská, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Dagmar Koudelková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta