Mgr. Pavel Lunda

Bakalářská práce

Kartografický projekt ORP Velké Meziříčí

Cartographical project of Velké Meziříčí region
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tvorbou sady tematických map pro území správního obvodu obce s rozšířenou působností (SO ORP) Velké Meziříčí. V první části je práce zaměřena na hodnocení dostupné literatury a provedení rešerše vhodných dat pro tvorbu tematických map. Dalším krokem v této bakalářské práci je návrh koncepce vybraných map. Součástí práce je návrh vlastní znakové sady pro vytvářené mapy …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the creation of thematic maps set for Velké Meziříčí administrative region. In the first part it is aimed at the research of available literature and appropriate data for the creation of thematic maps. The next part of the thesis is a concept plan of chosen maps. Another part is a proposal of own sign set for created maps. The main aim of this thesis is to present the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jana Stehlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika