Mgr. Marcela Pastorková

Bakalářská práce

Rozvoj komunikativní kompetence v předmětu Mediální výchova na 2. stupni ZŠ

The Development of the Communicative Competence of Media Education at the Secondary School
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá komunikací z hlediska logopedického, pedagogického a psychologického. V teoretické části vymezuje pojem komunikativní kompetence jako součást Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Výzkumná část analyzuje Školní vzdělávací program a rozvoj komunikativní kompetence v předmětu Mediální výchova na vytipované škole. V práci byly použity jako výzkumné techniky …více
Abstract:
The thesis deals with the communications from the logopedic, pedagogic and psychologic point of view. The theoretical part defines the communicative competence as part of the Framework Educational Programme for the Basic Education. The research part analyses the School Educational Programme and development of the communicative competence in Media Education subject at the elected school. The research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta