Bc. Ivana Kolibová

Diplomová práce

Faktory resilience u mladých dospělých, jimž zemřel jeden z rodičů

Resilience factors among young adults who lost one of their parents
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o faktorech resilience u mladých dospělých, jimž v období mladšího nebo staršího školního věku zemřel jeden z rodičů. V teoretické části vymezuji specifika vývojových období vzhledem k cílové skupině. K pochopení náročnosti této zátěžové situace slouží kapitola zabývající se vyrovnávacím procesem v celé jeho šíři. Od typických reakcí spojených s fázemi truchlení, se přes …více
Abstract:
This thesis deals with the factors of resilience among young adults who lost one of their parents in the period of younger and older school age. To understand the complexity of this stressful situation there serves the chapter which concerns with the compensatory process in all its width. From the typical reactions connected with the stages of mourning, over to the behaviour and attitude of the family …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Karel Červenka, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta