Bc. Alesia Mukhina

Master's thesis

Sociálně psychologické aspekty využití celebrity v reklamním sdělení

The Utilisation of Celebrities in cosmetic’s advertising in magazines
Anotácia:
Diplomová práce se věnuje problematice využití celebrity v reklamě, psychologii, vlivu reklamy na chování a postoje člověka v jeho každodenním životě. Cílem této diplomové práce je referovat o podstatě základních způsobů a forem, kterými reklama působí na spotřebitele, prozkoumat využití celebrity v reklamě, zhodnotit ukázky reklamy a zjistit, jaké techniky se používají při tvorbě reklamy na kosmetiku …viac
Abstract:
This thesis is devoted to the use of celebrities in advertising, psychology, and to the influence of advertising on the behavior and attitudes of people in their everyday lives. The aim of this thesis is to develop the essence of the fundamental ways and forms that occur consumers, to explore the use of celebrities in advertising, to evaluate advertising samples and identify techniques and images that …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2015
  • Vedúci: PhDr. Miloslav Kafka, CSc.
  • Oponent: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication