Bc. Veronika Beranová

Bakalářská práce

Sociální klima a pracovní spokojenost zdravotních sester v České republice

Social climate and job satisfaction of nurses in the Czech Republic
Anotace:
Téma bakalářské práce je sociální klima a pracovní spokojenost zdravotních sester v České republice. Jejím cílem je na základě dotazníkového šetření vyhodnotit, zda a jak sociální klima a pracovní podmínky ovlivňují pracovní spokojenost zdravotních sester. Teoretická část práce obsahuje vysvětlení pojmů jako: sociální klima, pracovní prostředí, pracovní spokojenost a popis profese zdravotní sestry …více
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is the social climate and job satisfaction of nurses in the Czech Republic. Its aim is to evaluate, on the basis of a questionnaire survey, whether and how the social climate and working conditions affect the job satisfaction of nurses. The theoretical part of the thesis contains an explanation of concepts such as: social climate, work environment, job satisfaction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 5. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Jindra Stříbrská, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Šikýř, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.