Bc. Markéta GAROVÁ

Diplomová práce

Čistírny odpadních vod a kanalizace v Ostravě

Waste water treatment plants and sewerage in Ostrava
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na čistírny odpadních vod a na kanalizační síť města Ostravy. Tři kapitoly se věnují problematice kanalizační sítě města Ostravy, popisují její historický vývoj a současný stav. Poslední kapitola se zabývá účinností čištění Ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě Přívoze, Ústřední čistírny odpadních vod společnosti ČEZ s. r. o. a zhodnocením vlivu těchto čistíren a kanalizačních …více
Abstract:
The thesis is focused on the waste water treatment plants and sewerage system of the city of Ostrava. Three chapters are devoted to the issue of sewerage system in Ostrava and describe its historical development and current state. The last chapter deals with the treatment efficiency of Central wastewater treatment plant in Ostrava Přívoz, Central waste water treatment plant of ČEZ s.r.o. and evaluating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2013
Zveřejnit od: 22. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Jana Satolová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GAROVÁ, Markéta. Čistírny odpadních vod a kanalizace v Ostravě. Ostrava, 2013. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta