Daniela Nešporová

Bakalářská práce

Manipulační praktiky titulních stran vybraných deníků při volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2017

Manipulative Practices of the Titles of Selected Daily Press during the Elections to the Chamber of Deputies of the Czech Parliament in 2017
Anotace:
Práce se zabývá manipulačními praktikami a formou informování o politické situaci prostřednictvím titulních stran deníků před volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 2017. Popisuje vliv médií na veřejné mínění, politické rozhodování a také se zabývá jejich společenskou odpovědností. Definuje politickou komunikaci a manipulační techniky médií ovlivněné jejich vlastnictvím a možnou …více
Abstract:
The thesis deals with manipulation practices and methods of delivering information considering political situation displayed on the front pages of dailies before the elections to the Chamber of Deputies of the Czech Republic 2017. It describes the influence of media on public opinion, political decision-making and also deals with their social responsibility. It defines political communication and media …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michal Stránský, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nešporová, Daniela. Manipulační praktiky titulních stran vybraných deníků při volbách do Poslanecké sněmovny PČR v roce 2017. Zlín, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace