Andriy Verbiy

Diplomová práce

Analýza trhu černého uhlí

Market Analysis of Hard Coal
Anotace:
Tato práce se zabývá rozborem postupů a principů obchodování s černým uhlím na světovém trhu. Porovnává, které státy jsou největšími spotřebiteli, a který může být považován za hlavního výrobce černého uhlí. Dokumentuji, jak se tvoří cena černého uhlí, jaký druh smluv používají prodejci v současné době a na jakých burzách se obchodování s černým uhlím uskutečňuje. Hlavním obsahem této práce je sledování …více
Abstract:
This graduate work offers a comprehensive analysis of consistency and methods of hard coal trade in the global coal market. The work describes what countries are main consumers of hard coal and what are the key producers, how the price of coal is formed, what kinds of contracts are being currently used in the operation of coal market and at what markets the hard coal trade takes place. The principal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2019
  • Vedoucí: Adam Pawliczek
  • Oponent: Jaroslav Hubáček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava