Martin HÁJEK

Bakalářská práce

Vývoj internetového obchodu s využitím Nette Framework

Development of the e-shop using Nette Framework
Anotace:
Cílem této bakalářské práce je vytvořit webovou aplikaci, konkrétně internetový obchod se sportovní výživou a fitness vybavením pro litoměřickou posilovnu Golem. Posilovna by ráda expandovala na internetový trh, kde by se snažila hledat nové zákazníky a příležitosti.
Abstract:
The objective of this bachelor?s thesis is to create a web application, specifically the online store with sports nutrition and fitness equipment for fitness center Golem Litoměřice. This Fitness center would like to expand on Internet market where they tried to find new customers and opportunities.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 11. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Květuše Sýkorová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HÁJEK, Martin. Vývoj internetového obchodu s využitím Nette Framework. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 10. 11. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy