Radka TREUCHELOVÁ

Bakalářská práce

Nové postupy a metody ve fyzioterapii, osobní zkušenost

New approaches and methods in physiotherapy, personal experience
Anotace:
Cíl: Cílem práce je přispět k řešení problematiky fyzioterapie u pacientů s radikulárním drážděním v lumbosacrální oblasti s využitím nových metod a postupů McKenzie Metodou Mechanické Diagnostiky a Terapie (MDT).Metodika: U své pacientky s iritačně zánikovým syndromem L4 l.dx. jsem provedla vstupní, výstupní i kontrolní vyšetření dle standardizovaných formulářů Mechanické Diagnostiky a Terapie McKenzie …více
Abstract:
Goal: The intention is to contribute to solving problems of physiotherapy of patients with radicular irritation in lumbosacral region using new methods and approach McKenzie Method of Mechanical Diagnostics and Therapy (MDT).Methods: On my female patient suffering from extinction syndrome L4 right, I performed the entry, exit and control examination according to standardised forms of McKenzie's Mechanical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 3. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Kateřina Vaníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TREUCHELOVÁ, Radka. Nové postupy a metody ve fyzioterapii, osobní zkušenost. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií