Johana Soukupová

Bakalářská práce

Náboženský cestovní ruch v ČR (se zaměřením na turistický region Východní Morava)

Religious tourism in the Czech Republic (focused on the region of East Moravia)
Anotace:
Bakalářská práce hodnotí nedávný boom, současný stav a perspektivy náboženského cestovního ruchu se zaměřením na turistický region Východní Morava. Práce se zabývá nejen nabídkou v rámci tohoto cestovního ruchu, ale sleduje i návštěvnost, nové projekty, propagaci atd. Teoretické a praktické poznatky jsou v závěrečné části využity pro vlastní návrh zájezdu na podporu náboženského cestovního ruchu.
Abstract:
This bachelor thesis evaluates the recent boom, the current state and perspectives of religious tourism with a focus on the region of East Moravia. The thesis deals with not only the supply of this type of tourism but also monitors attendance, new projects, promotion etc. In the last chapter all theoretical and practical dates are implemented in the creation of the package to promote religious tourism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Eva Heřmanová
  • Oponent: Zdenka Petrů

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/54502