Jaroslava Krečmerová

Master's thesis

Zátěžové testy bankovního sektoru

Bank stress tests
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou používání zátěžového testování v oblasti bankovnictví. První část práce se věnuje charakterizaci zátěžových testů jako nástroje k hodnocení stability v bankovním systému. Kapitoly věnované metodologii zátěžového testování obsahují nastínění postupu provádění zátěžových testů s detailnějším popisem některých konstrukčních prvků a základních nástrojů pro testování …more
Abstract:
Thesis deals with the topic of using stress testing in banking. First part is focused on characterizing stress tests like a tool for assess a stability of bankning system. The section occupying with the methodology of stress testing include describtion of process and design of stress testing and basic tools for testing some risks. There is also underlined a growing importance of stress tests for supervisory …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 3. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 2. 2014
  • Supervisor: Jiří Witzany
  • Reader: Karel Janda

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40069

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Finance a účetnictví / Finance