Mgr. Radana Kubová, Ph.D.

Disertační práce

Regulace lobbingu v institucích Evropské unie: Odraz regulačních schémat Komise a Parlamentu ve společném regulačním mechanismu

Regulation of Lobbying in the EU Institutions: The Reflection of the Commission’s and Parlament’s Scheme in the Joint Regulatory Mechanism
Anotace:
Tato práce zkoumá, jak je lobbing regulován v institucích EU, respektive v Evropské komisi a Evropském parlamentu. Důraz je kladen na opatření zahrnující lobbisty i lobbované veřejné činitele. Interinstitucionální postup byl uplatněn z hlediska regulace lobbistů, nikoli však z hlediska poslanců a komisařů. Zde obě instituce uplatňují vlastní standardy, přestože v řadě prvků jsou regulace shodné. Co …více
Abstract:
This dissertation focuses on the lobbying regulation in the EU institutions, i.e. the European Commission and the European Parliament. The attention is paid on regulation of lobbyists and lobbied public officials. An interinstitutional approach has been applied regarding the rules for lobbyists. However, the rules for members of the European Parliament and European Commission have not been merged yet …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 7. 2016
  • Vedoucí: doc. PhDr. Markéta Pitrová, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Karel Müller, Ph.D., David Ondráčka, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií