Bc. Vendula Urabetzová

Diplomová práce

Posouzení přeshraniční spolupráce v oblasti péče a obnovy kulturních hodnot

An assessment of cross-border cooperation in the field of care and protection of cultural values
Anotace:
Diplomová práce se zabývá posouzením přeshraniční spolupráce v oblasti péče a ochrany kulturních hodnot. Posouzení je prováděno na dvou vybraných případových studiích. Pozornost bude věnována česko-polské přeshraniční spolupráci a česko-rakouské přeshraniční spolupráci. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část uvádí do problematiky přeshraniční spolupráce, představuje konkrétní …více
Abstract:
The diploma thesis deals with an assessment of cross-border cooperation in the field of care and protection of cultural values. The assessment is performed on two selected case studies. The attention will be paid to Czech-Polish cross-border cooperation and Czech-Austrian cross-border cooperation. The thesis is divided into theoretical part and practical part. The theoretical part introduces the issue …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2021
  • Vedoucí: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta