Barbora Herdová

Bakalářská práce

Analýza přínosů přeshraniční spolupráce v rozvoji obcí a měst

Analysis of the benefits of cross-border cooperation in the development of municipalities and cities
Anotace:
Tato bakalářská práce identifikuje možnosti přeshraniční spolupráce obcí a měst se zaměřením na oblast kultury. Zabývá se zhodnocením a analýzou přínosů přeshraniční spolupráce Euroregionu „Těšínské Slezsko – Śląsk Cieszyński“. V teoretické části práce je definován pojem přeshraniční spolupráce a představeny její přínosy z hlediska rozvoje příhraničních regionů včetně finančních nástrojů podpory této …více
Abstract:
This bachelor thesis identifies the possibilities of cross-border cooperation of villages and cities with a focus on culture. It deals with the evaluation and analysis of the benefits of cross-border cooperation of the Euroregion "Cieszyn Silesia - Śląsk Cieszyński". The theoretical part of the thesis defines the concept of cross-border cooperation and presents its benefits in terms of the development …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS