Bc. Jiří Štefl

Master's thesis

Využití strukturálních fondů EU v ČR

The use of structural funds of the EU in the Czech Republic
Abstract:
Diplomová práce se zabývá fondy a způsoby jejich využití. DP by měla být pro každého přínosem v popisu analyzování způsobu a průběhů čerpání ze strukturálních fondů EU, jejich opravdové využití pro stát a samotné občany ČR. Práce řeší výhody a nevýhody fondů, a to metodou analyzování již uskutečněných projektů, a také směr pro zlepšení situace fondů.
Abstract:
This thesis will address the Funds and their use. The thesis should be beneficial for everyone in the description of the analysis method and process of implementation of EU structural funds, their real use for themselves and become citizens of the Czech Republic. The thesis addresses the advantages and disadvantages of funds, and by analyzing already existing projects, and also the direction for improvement …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2011
  • Supervisor: JUDr. Matouš Jíra
  • Reader: doc. Ing. Oto Štefan Kubik, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Akademie Sting