Bc. Ilona Binhacková

Bakalářská práce

Politika hospodářské a sociální soudržnosti a její nástroje

Policy of economic and social cohesion and its instruments
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje problematice politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Tato politika je charakterizována snahou o snižování rozdílů mezi jednotlivými regiony členských zemí Evropské unie. Teoretická část práce je zaměřena na vývoj regionální politiky v Evropských společenstvích i České republice. Dotýká se jednotlivých nástrojů politiky hospodářské a sociální soudržnosti nejen v rámci …více
Abstract:
My Bachelor thesis deals with the problems of policy of economic and social cohesion, which is represented by the effort to reduce differences among each regions of the EU member countries. The theoretical part concerns on the development of regional policy in the European communities and the Czech Republic. It covers particular instruments of economic and social cohesion not only in the European Union …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Michal Částek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní