Bc. Eva Jeřábková

Bakalářská práce

Sociální klima a podniková kultura společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. jako faktor ovlivňující podnikovou stabilitu

Social climate and corporate culture of the company Telefónica O2 Czech Republic, a.s. as the factor influencing the enterprise stability
Anotace:
Podniková kultura je komplex hodnot, norem, chování a jednání, který je pro každou obchodní společnost jedinečný a vytváří pro ni jedinečný podnikatelský styl. Úroveň podnikové kultury má vliv nejen na vnitropodnikové klima, ale také na vystupování jednotlivých pracovníků navenek a ve svém důsledku i na vnímání dané obchodní společnosti na trhu. Předmětem této bakalářské práce je analýza podnikové …více
Abstract:
A corporate culture is a complex of values, standards, behaviour and acts that is unique for each company and makes unique entrepreneurial style. The level of corporate culture influences not only the intradepartmental atmosphere, but also actions of individual employees and the rate of company’s ethic behaviour on the market. The subject of my bachelor work is the analysis of corporate culture in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 10. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 11. 2008
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: Mgr. Jan Klouda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní