Bc. Michal Spáčil

Diplomová práce

Dopady Programu rozvoje venkova na stav a rozvoj zemědělství a venkova v Olomouckém kraji

The Impact of Rural development program on the situation and development of agriculture and rural area in the Olomouc Region
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem Programu rozvoje venkova na stav a rozvoj zemědělství a venkova v Olomouckém kraji. Území kraje se vyznačuje různorodostí jak z pohledu fyzicko-geografických, tak i socioekonomických podmínek. Proto je zde předpoklad, že i stav a rozvoj zemědělství a venkova se v závislosti na těchto podmínkách bude lišit, a s tím i čerpání dotací z Programu rozvoje venkova a jeho …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the impact of the Rural Development Programme on the state and development of agriculture and rural areas in the Olomouc Region. The territory of the region is characterized by diversity both in terms of physical-geographic and socio-economic conditions. Therefore there is a presumption that the state and development of agriculture and rural areas will vary according …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Antonín Věžník, CSc.
  • Oponent: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta