Bc. Jakub Novotný

Diplomová práce

Srovnání využití kombinované vnitrozemské dopravy v ČR a EU

Comparison of Multimodal Inland Transport Utilization in Czech Republic and EU
Anotace:
Diplomová práce pojednává o srovnání koncepcí a míry využití kombinované dopravy v ČR a v západní Evropě. Jsou zde ukázány předpoklady a možné překážky pro další rozvoj kombinované dopravy v ČR. Zároveň na analýze stavu v ČR a vybraných státech EU je demonstrována ekonomická a ekologická výhodnost/nevýhodnost samotné kombinované dopravy.
Abstract:
The thesis discusses the comparison of concepts and utilization rates Combined Transport in the ČR and Western Europe. There are shown the conditions and possible barriers to further development combined transport in the ČR. At the same time to analyze the status of the ČR and selected states is demonstrated economic and ecological advantage / disadvantage of combined transport itself.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Amler
  • Oponent: doc. Ing. Endre Tóth, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance