Theses 

Likvidita a volatilita na kapitálových trzích – Ing. Matěj Liberda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Ing. Matěj Liberda

Bakalářská práce

Likvidita a volatilita na kapitálových trzích

The relation between liquidity and volatility in selected markets

Anotace: Práce zkoumá vztah tržní likvidity, popsané tempy růstu objemů obchodů, a volatility. Využívá k tomu soubor měsíčních dat o indexu S&P 500 během období mezi lety 1990 a 2014. Je potvrzen pozitivní vztah mezi oběma veličinami a určeno, že ve směru od volatility k tempům růstu objemů obchodů existuje negativní Grangerova kauzalita. Následně je provedena komparace vztahu v jednotlivých částech sledovaného období, která odhaluje, že vztah je nejsilnější v bezkrizovém období mezi lety 2002 a 2008 a naopak je deformován po finanční a ekonomické krizi z podzimu 2008.

Abstract: The paper focuses on the market liquidity, represented by the growth rates of trading volumes, and volatility. The research is made on the monthly data series about the index S&P 500 between the years 1990 and 2014. A positive relation between both variables is confirmed and a negative Granger causality is discovered in direction volatility – growth rates of trading volumes. A comparison of a nature of the relationship in different parts of the period follows and it reveals that the relationship is strongest in a calm period without crisis between years 2002 and 2008 and, on contrary, it is deformed after the financial and economic crisis.

Klíčová slova: volatilita, tržní likvidita, objemy obchodů, kapitálové trhy, volatility, market liquidity, trading volumes, capital markets

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Galina Deeva

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 02:48, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz