Bc. Tomáš Hrkalík

Bakalářská práce

Role likvidity ve finančních krizích se zaměřením na černé díry likvidity

The Role of Liquidity in Financial Crises with Focus on Liquidity Black Holes
Anotace:
Práce analyzuje roli likvidity ve finančních krizích se zaměřením na jev černých děr likvidity. Jsou popsána různá pojetí likvidity závislá na zkoumaném kontextu, charakterizovány faktory determinující míru tržní likvidity se speciálním významem ukazatelů tržního dopadu a bid-ask spreadu a vysvětleny složky rizika likvidity. Dále je provedena komparace metod měření likvidity. Je charakterizován fenomén …více
Abstract:
The thesis analyses the role of liquidity in financial crises with focus on liquidity black holes. Various approaches to liquidity dependent upon the context are described as well as market liquidity determining factors with special emphasis on market impact and bid-ask spread indicators. The liquidity risk components are explained. Comparison of liquidity measures typology is conducted. The phenomenon …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Dagmar Linnertová, Ph.D.
  • Oponent: Oleg Deev

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta