Veronika Suchánková

Diplomová práce

Analýza trhu drahých kovů a diamantů

Analysis of precious metals and diamonds
Anotace:
Hlavním cílem této diplomové práce je analýza faktorů, které ovlivňují trh drahých kovů pomocí mnou vybrané analýzy. Dílčím cílem je komparace trhu drahých kovů s možností zařazením těchto komodit do investičního portfolia. Úvodní kapitola se zabývá výčtem komodit, nejdůležitějšími komoditními burzami a deriváty. Druhá kapitola již popisuje drahé kovy jednotlivě. První podkapitola analyzuje nabídku …více
Abstract:
The main intention of this thesis is the analysis of the factors that influence the precious metals market according to the selected methodology. The secondary intention is the consideration of the posibility to include the commodities traded on the precious metals market in the portfolio of investments. The introductory chapter deals with the listing of the commodities, the most important commodity …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Jitka Veselá
  • Oponent: David Havlíček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31327

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví