Bc. Diana Yunisova

Diplomová práce

Zlato a diamanty jako investiční prostředky

Diamonds and Gold as an investment
Anotace:
Cílem této diplomové práce je pomocí analýzy údajů cen zlata a diamantů jako prostředků finančního investování zjistit,za jakých okolností mohou být tyto komodity výhodné jako investiční prostředky a jaké byly příčiny jejich cenového vývoje. Sekundárním cílem je formulace závěrů, které mohou přispět k rozhodování o použití těchto cenností k finančnímu investování vedle peněz.
Abstract:
The aim of this thesis is to analyze the data using the price of gold and diamonds as a means of financial investment to determine which of these two commodities is preferable and what were the causes of inflation. The secondary objective is to formulate conclusions that can contribute to decisions about the use of these valuable financial investment in addition to money.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2012
  • Vedoucí: doc. Ing. Jiří Beneš, CSc.
  • Oponent: Ing. Petr Musil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting