Hermína Minářová

Diplomová práce

Tematika pranostik a pořekadel v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ v pojetí různých vyučovacích metod

The topic of weatrer lores and sayings in czech language lessons at primary schools using different teaching methods
Anotace:
V diplomové práci se zabývám možnostmi využití tematiky pranostik v hodinách českého jazyka na základní škole. Diplomovou práci jsem rozdělila na dvě části. V teoretické části objasňuji pojmy týkající se vzdělávací oblasti Český jazyk a literatura, tvořivosti, metod tvořivého vyučování, frazeologie. V praktické části jsou rozpracovány jednotlivé výukové jednotky s použitím různých didaktických metod …více
Abstract:
In the thesis I deal with the ways how to use the theme of weather lores in Czech language lessons at the elementary school. I have divided the diploma thesis into two parts. In the theoretical part I have explained some terms related to education of Czech language and literature, creativity, creative teaching methods, phraseology. In the practical part there are particular lessons using different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 25. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Karel Dlabola

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Minářová, Hermína. Tematika pranostik a pořekadel v hodinách českého jazyka na 1. stupni ZŠ v pojetí různých vyučovacích metod. Liberec, 2014. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Prohloubený studijní program - Specifické poruchy učení a chování, Učitelství pro 1. stupeň základní školy