Mgr. Jan Hrbáč

Advanced ('rigorózní') thesis

Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Preferential treatment of suppliers employing disabled persons in accordance with the Act no. 137/2006 Coll., Public Procurement Act
Abstract:
Zvýhodnění dodavatelů zaměstnávajících osoby se zdravotním postižením ve vztahu k veřejným zakázkám je jednou z metod, kterou se zákonodárce snaží naplnit speciální cíle sociální povahy. Tyto cíle spočívají především v uplatňování znevýhodněných osob na trhu práce. V dosud platné právní úpravě zákon zvýhodňuje tyto dodavatele dvěma způsoby. Jedním z nich je poskytnutí procentuálního zvýhodnění při …more
Abstract:
Preferential treatment of suppliers employing disabled people in relation to public procurement is one of the methods that the lawmaker seeks to fulfil specific objectives of a social nature. These objectives are based mainly in the involvement of disadvantaged people in the labour market. The current legislation favours those specific suppliers in two different ways. One of them is the provision of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 5. 2016
  • Reader: doc. Ing. Jiří Blažek, CSc., JUDr. Petra Jánošíková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Advanced ('rigorózní řízení') programme / field:
Law and Legal Science / Law

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.