Marek Augustin

Bachelor's thesis

Research on the Perception of Progress Bar Distortions

Research on the Perception of Progress Bar Distortions
Abstract:
V současné době je možné se s ukazateli průběhu jakéhokoliv typu (angl. progress bar) setkat na velkém množství míst, od osobních počítačů až po veřejné prostory, jako například u bankomatů. Procesy, které se pomocí ukazatelů průběhu vizualizují, se často skládají z více podprocesů. Z nich některé mohou mít proměnlivou rychlost a těmito výkyvy způsobovat zpomalování či zastavování těchto ukazatelů …more
Abstract:
In today’s software, the usage of progress bars (of any type) is very high and users come across them everywhere, from their personal computers to public places, like ATMs. Some of the processes that are being visualized by the progress bars consist of multiple subprocesses, of which some might have a variable speed that may cause decelerations or stops of the progress bar. This work aims to broaden …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 2. 2019
  • Supervisor: Mgr. Marek Žuži
  • Reader: Iris Kico, MgA. Jana Malíková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / field:
Applied Informatics / Applied Informatics