Bc. Petra Chytková

Diplomová práce

Rozvoj lexikálně-sémantické jazykové roviny u dětí předškolního a mladšího školního věku ve Zlínském kraji

The development of lexical-semantic linguistic levels of preschool and school age children in the Zlín region
Anotace:
Diplomová práce se zabývá rozvojem lexikálně-sémantické jazykové roviny u dětí předškolního a mladšího školního věku ve Zlínském kraji. Teoretickou část tvoří tři kapitoly zabývající se teoretickými východisky z oblasti komunikace a jazykových rovin, narušené komunikační schopnosti a dítětem předškolního a mladšího školního věku. Empirická část je věnována výzkumnému šetření, jehož hlavním cílem je …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the development of lexical-semantic language level in children of preschool and school age in the Zlín region. The theoretical part consists of three chapters dealing with the theoretical basis of communication and language levels, impaired communication ability and a child of preschool and early school age. The empirical part is devoted to the research, whose main objective …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta