Bc. et Bc. Matúš Hrnčiar

Diplomová práce

Monitoring vlhkostních poměrů půdy metodami dálkového průzkumu Země

Remote sensing monitoring of soil moisture conditions
Abstract:
This diploma thesis deals with the usability of satellite data in the study of soil moisture in agricultural areas. Three approaches to soil moisture monitoring are tested in this work, all based on the use of the change detection method. The research took place in two study areas in the Czech Republic and Germany. The first of the tested methods – CDMWagner – uses a long-term archive of Sentinel-1 …více
Abstract:
Táto diplomová práca sa zaoberá využiteľnosťou satelitných dát pri štúdiu pôdnej vlhkosti v poľnohospodársky využívaných oblastiach. V práci sú testované tri prístupy k monitoringu pôdnej vlhkosti, všetky založené na využití metódy detekcie zmien. Výskum prebehol na dvoch študijných lokalitách v Česku a v Nemecku. Prvá z testovaných metód – CDMWagner – využíva dlhodobý archív radarových (SAR) snímok …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Kateřina Tajovská, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Roman Bohovic, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta