Bc. Tomáš Hošek

Diplomová práce

Politika identity hnutí Generace identity a alt-right: Komparativní případová studie

Identity Politics of the Generation Identity and Alt-Right Movements: A Comparative Case Study
Anotace:
Cílem diplomové práce je prozkoumat a komplexně vymezit politiku identity hnutí Generace identity (GI) a tzv. alternativní pravice (alt-right). Výzkum je koncipován jako komparativní případová studie aplikující metodu srovnávací obsahové analýzy na politiku identity zkoumaných hnutí. Práce dochází k závěru, že klíčový rozdíl mezi identitárními politikami obou subjektů představuje aspekt rasové homogenity …více
Abstract:
The goal of this diploma thesis is to explore and thoroughly define the identity politics of the Generation Identity (GI) and the so-called alternative right (Alt-Right) movements. The research is designed as a comparative case study applying the comparative content analysis method to the identity politics of the studied movements. The conclusion reads that the key difference between both subjects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2020
  • Vedoucí: Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Bezpečnostní a strategická studia