Mgr. Gabriela Brachová, DiS.

Bakalářská práce

Feministický diskurs a politika identity českých anarchofeministických časopisů a riot grrrls zinů

Feminist discourse and identity politics of Czech anarchafeminist magazines and riot grrrls zines
Anotace:
Tato bakalářská práce je kvalitativní obsahovou analýzou anarchofeministických časopisů a riot grrrls zinů, které v nedávné minulosti vycházely nebo v současné době vycházejí v České republice. Klade si za cíl detekovat z obsahové i formální stránky tiskovin jejich přístup k pohlaví a genderu, a to i ve vztahu k politice identity, se kterou (ne)pracují ve svém politickém aktivismu. Anarchofeminismus …více
Abstract:
This bachelor thesis is a qualitative content analysis of anarchafeminist magazines and riot grrrls zines that were published recently in the Czech Republic or are being published nowadays. It is aimed to detect the approach of printed materials, as regards content and form, to sex and gender and its using in relation to identity politics that they are (not) dealing with in their political activism …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. Kateřina Lišková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Genderová studia

Práce na příbuzné téma