Bc. Dominik Levíček

Bakalářská práce

Skauting pro všechny: inkluze dětí se zrakovým postižením ve volnočasových aktivitách

Scouting for all: inclusion of visually impaired children in leisure activities
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou inkluze dětí se zrakovým postižením ve volnočasových aktivitách. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část shrnuje poznatky o volnočasových aktivitách a o osobách s postižením zraku. Praktická část se zaměřuje na výzkumné šetření v konkrétní skautské družině, jež je otevřena dětem se zrakovým postižením. Data pro tuto případovou studii byla získána pomocí …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with inclusion of children with visual impairment in leisure activities. The thesis is divided into two parts. The theoretical part summarizes knowledge about leisure activities and about people with visual impairment. The practical part focuses on research in a specific scout patrol which is open to children with visual impairment. Data for this case study were obtained through …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Petra Röderová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Radka Machálková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta